Passende ondersteuning vergroot ontwikkelingskansen van kwetsbare jeugdigen

leaflet MEEMEE Nederland heeft een nieuwe leaflet gemaakt: 'Passende ondersteuning vergroot ontwikkelingskansen van kwetsbare jeugdigen".

Dit leaflet is geschreven voor gemeenten en beschrijft de belangrijkste uitgangspunten in het nieuwe jeugdbeleid, het recht op cliëntondersteuning voor jeugdigen, de integrale aanpak en ondersteuning van cliënten en de ondersteuning bij gemeentelijk jeugdbeleid. Ook gaat het leaflet in op de preventieve functie van Integrale Vroeghulp en de signaleringsfunctie van MEE.

Download hier het leaflet

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: