Goede basis cliëntondersteuning bij gemeenten

Het ministerie van VWS, de VNG en MEE Nederland hebben afspraken gemaakt die een goede basis vormen om cliëntondersteuning van kwetsbare mensen per 1 januari 2015 bij gemeenten te regelen.

Van Rijn: ‘Juist tijdens de transitie is goede ondersteuning van de cliënt cruciaal. Samen met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning vormen deze afspraken een pakket waarmee cliëntondersteuning per 1 januari 2015 goed geregeld is.’

Belang cliënt
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor cliëntondersteuning. De colleges van B&W zijn daarbij verplicht de ondersteuning zo te organiseren dat het belang van de cliënt het uitgangspunt is.

Niet gelabeld
Voor cliëntondersteuning is vanaf 2015 geen sprake van een gelabeld budget. Het geld voor de nieuwe Wmo wordt immers onderdeel van het sociaal deelfonds. Het geld is niet geoormerkt en is voor gemeenten vrij besteedbaar (binnen de wettelijke kaders) aan de doelen van het sociaal deelfonds (Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet).

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: