Multidisciplinaire diagnostiek

Uniforme werkwijze bij bouwsteen 2 van de innovatie VVI op Integrale Vroeghulp

Multidisciplinaire diagnostiek

Deze richtlijn biedt alle netwerken Integrale Vroeghulp een uniforme werkwijze voor de totstandbrenging en toepassing van multidisciplinaire diagnostiek. De werkwijze is gebaseerd op landelijke kennis en goede ervaringen uit de praktijk van de netwerken Integrale Vroeghulp die in de periode 2008 – 2011 hebben deelgenomen aan de innovatie Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI).

Multidisciplinaire diagnostiek is de tweede bouwsteen in het samenhangende model van de innovatie VVI. Uitgaande van de bestaande netwerken Integrale Vroeghulp, is VVI een innovatie op de organisatie van een samenhangend ketennetwerk van vroegsignalering, multidisciplinaire diagnostiek, trajectbegeleiding, preventieve gezinsondersteuning en samenhangende zorg en onderwijs. Vroege diagnostiek volgt op vroegsignalering en wordt uitgevoerd door een multidisciplinair kernteam. Dit mondt uit in een voor ouders begrijpelijk en hanteerbaar multidisciplinair adviesplan (bouwsteen 3).

Deze richtlijn bestaat achtereenvolgens uit een overzicht van de kwaliteitsindicatoren VVI voor bouwsteen 2 (multidisciplinaire diagnostiek), een uitwerking van de kwaliteitsindicatoren, inclusief de conclusies uit de

experimentfase van VVI. In de twee bijlagen vindt u de uniforme werkwijze van Integrale Vroeghulp en het multidisciplinair adviesplan.

 De richtlijn is hieronder te downloaden.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: