Kader voor meten en weten

Kwaliteitsindicatoren voor de bouwstenen van Vroeg, Voortdurend, Integraal

Kader voor meten en weten

Dit boekje bevat de kwaliteitsindicatoren voor alle bouwstenen van Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI). Dit stelt bestuurders en zorgaanbieders van alle regionale netwerken Integrale Vroeghulp in staat om de innovatie VVI uniform te implementeren en de voortgang te monitoren.  De zeven bouwstenen vormen de basis voor de innovatie VVI.

De indicatoren zijn aanvankelijk door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) samengesteld bij de start van het transitie experiment VVI en dienden als basis voor het monitoronderzoek in 2008/2009 . Dankzij alle inzichten die de toets met de praktijk hebben opgeleverd, zijn de indicatoren verbeterd en aangescherpt. Dat zal gedurende of na afloop van de landelijke implementatie eveneens het geval zijn.

Dit boekje wordt daarom beschouwd als een levend document. De indicatoren  bieden de netwerken een kader om samen met regionale ketenpartners de beoogde resultaten te formuleren. Op basis daarvan kan bovendien de voortgang en de implementatie van de innovatie VVI  worden afgemeten. Het ligt aan de regionale situatie en de gekozen bouwstenen welke indicatoren op welk moment nadrukkelijker worden ingezet.

Het boekje is hieronder te downloaden.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: