Het kind voorop

VVI Pamflet: een visie op zorg, ondersteuning en onderwijs

plaatje het kind voorop

Dit Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI) pamflet 'Het kind voorop', een visie op zorg, ondersteuning en onderwijs is speciaal geschreven voor de ministeries van VWS, OC&W en Jeugd en Gezin. Met dit pamflet wordt aan hen gevraagd om de knelpunten, beschreven in dit pamflet, van oplossingsrichtingen te voorzien. Dit door in gezamenlijkheid de keten van de zorg, gezinsondersteuning en onderwijs te optimaliseren voor kinderen met een beperking. Het kan en mag niet zo zijn dat ouders hinder ondervinden van systemen en regels die juist bedacht zijn om zorg en onderwijs te verbeteren. Zorg en onderwijs in samenhang organiseren is nodig waarbij het belang van het kind vooropstaat. De innovatie VVI werkt hieraan door ketenzorg te ontwikkelen, te onderzoeken en te komen tot landelijke resultaten.

Het pamflet is hieronder te downloaden.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: