De regio centraal

De balans van elf pilotregio's.

plaatje de regio centraal

Het boekje 'De regio centraal' gaat over 'de balans' van de elf pilotregio's die in de periode van 2008 - 2011 uitvoering hebben gegeven aan het project Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI). VVI is een innovatie op het bestaande netwerk van Integrale Vroeghulp. Dit boekje geeft een overzicht van het proces dat de ketennetwerken sinds de start van de pilots hebben doorlopen.

Het boekje is hieronder te downloaden.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: