Zieke leerlingen en passend onderwijs

Een flyer van Ziezon, landelijk netwerk zien zijn en onderwijs

ziezon

Ieder kind en iedere jongere heeft recht op goed onderwijs. Voor leerlingen die een ongeluk krijgen, plotseling ziek worden of langdurig of chronisch ziek zijn is het vaak lastiger om dat recht te verzilveren. Deze kinderen krijgen door schoolverzuim en het uitblijven van extra aandacht en ondersteuning niet altijd het onderwijs dat bij hen past.

Deze brochure is een uitgave van Ziezon, het netwerk van alles wat met Ziek Zijn en Onderwijs te maken heeft. Samenwerkingsverbanden en schoolbesturen, maar ook leraren en ouders met een zieke leerling, kunnen met al hun vragen over (passend) onderwijs en ziek zijn terecht bij ziezon.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: