Onderwijs, ondersteuning en zorg

Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ

awbz onderwijs plaatje

De handreiking "Onderwijs Ondersteuning en Zorg" is verschenen, met als ondertitel: Passend Onderwijs en de herziening van de AWBZ. De handreiking is door OCW,  VWS de VNG en de onderwijsraden opgesteld ten behoeve van scholen, schoolbesturen, hun samenwerkingsverbanden en gemeenten.

Waar gaat deze handreiking over?
Er zijn leerlingen die onderwijs volgen, voor wie de meest zware onderwijsfinanciering tekort schiet om op verantwoorde wijze aan het gespecialiseerde onderwijs deel te nemen. In de handreikign wordt beschreven over welke leerlingen het gaat. 
De scholen waar deze leerlingen onderwijs volgen, hebben de afgelopen 13 jaar jaar via en in samenwerking met de ouders gebruik gemaakt van de regeling "Afbakening en reikwijdte AWBZ en onderwijs" om de benodigde persoonlijke zorg en ondersteunende begeleiding op verantwoord niveau te krijgen. Daarnaast maakten de scholen de afgelopen ook via de REC's nog gebruik van de compensatiemaatregel AWBZ. 
In de handreiking wordt omschreven wat er gaat veranderen en wat scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden moeten doen zodat deze leerlingen op verantwoorde wijze aan het onderwijs kunnen blijven deelnemen.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: