Infographic: informatie voor ouders over Passend onderwijs

ouders infographic

Passend onderwijs vraagt bereidheid van schoolbesturen om samen met ouders het beste onderwijstraject voor ieder kind te bepalen. Het is daarom van belang dat ouders weten wat er in het onderwijs verandert en hoe zij zich op die veranderingen kunnen voorbereiden. De samenwerkingsverbanden en scholen zijn ervoor verantwoordelijk om ouders op een goede manier te informeren. Om hen hierbij te helpen, maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een infographic voor ouders.

Infographic
De infographic biedt ouders informatie over wat er in het onderwijs verandert, wat ze zelf kunnen doen en waar zij terecht kunnen voor meer informatie over de veranderingen. Het ministerie van OCW zal de infographic de komende tijd verspreiden om ouders en leraren te informeren en ervoor te zorgen dat zij met elkaar in gesprek gaan over de vormgeving van passend onderwijs.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: