Factsheet passend onderwijs: Ondersteuning en zorg in het onderwijs

kind onderwijs

Wat verandert er na invoering van passend onderwijs en decentralisatie AWBZ?
Voor kinderen die een combinatie van onderwijs, ondersteuning en zorg nodig hebben, verandert er de komende tijd veel. Dat komt door de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014, de nieuwe Jeugdwet en de decentralisatie van de AWBZ per 1 januari 2015. Deze factsheet geeft u inzicht in de huidige situatie van ondersteuning en zorg in het onderwijs. En in de situatie na de invoering van passend onderwijs en de decentralisaties van de jeugdhulp en de AWBZ.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: