De verbinding: passend onderwijs en zorg voor jeugd

passen onderwijs

De stelselwijzigingen passend onderwijs en zorg voor jeugd hanteren eenzelfde visie op de ondersteuning van jeugdigen en kunnen elkaar daardoor versterken. De gezamenlijke handreiking 'De verbinding: passend onderwijs en zorg voor jeugd' legt de verbinding tussen deze twee stelselwijzigingen.

De handreiking is opgesteld door de PO-Raad, VO-raad en de VNG en is de eerste uit een reeks van documenten over de verbinding tussen passend onderwijs en zorg voor jeugd.

De handreiking biedt:

  • Handvatten voor uitgangspunten in het referentiekader over de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten.
  • Inhoudelijke bouwstenen voor het door de samenwerkingsverbanden en gemeenten te voeren op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over het ondersteuningsplan passend onderwijs. Daarbij is het van belang de gemeentelijke plannen voor de zorg voor jeugd te betrekken.

In de handreiking worden strategie, inhoud en proces onderscheiden. Er wordt uitgegaan van de huidige wetgeving, maar anticipeert op de komende taken die richting de gemeenten komen. Het is daarom een “groeidocument”.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: