Monitoronderzoek door Nji, 2009-2011

Duizend bloemen bloeien: op weg naar een samenhangend boeket Addink, A., M. Balledux en E. Geurts

rapport NJI plaatje

Dit rapport bevat het onderzoeksverslag van het experiment 'Vroeg, Voortdurend, Integraal'. Het doel van dit stimuleringsprogramma is het verbeteren van vroege signalering, diagnostiek, zorg, onderwijs en ondersteuning voor kinderen en jongeren met beperkingen. In dit rapport worden de ontwikkelingen in elf proefregio's beschreven. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft de studie verricht in opdracht van de stuurgroep Vroeg, Voortdurend, Integraal.

Het rapport is hieronder te downloaden.

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: