Het kind centraal

Maatschappelijke businesscase VVI

plaatje mBC

De Maatschappelijke Business Case (mBC) is een gestructureerde afweging van kosten en baten van VVI. Het economische nut en het maatschappelijke nut worden tegen elkaar afgewogen en er wordt vijf jaar vooruit gekeken naar een volwassen VVI in 2016. De mBC is een ‘levend document’. Gedurende het experiment worden nieuwe inzichten verworven die bijdragen aan een steeds duidelijker en kwantificeerbaarder toekomstperspectief. De baten zijn ingeschat en gekwantificeerd door gebruikmaking van onderzoek, literatuur, aannames en het raadplegen van experts. De innovatie van VVI wordt afgezet tegen de huidige producten en diensten van de bestaande netwerken Integrale Vroeghulp waarop die innovatie toegepast wordt.

De samenvatting en de uitgebreide versie zijn hieronder te downloaden.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: