In gesprek met JGZ

Een bundeling van interviews met jeugdgezondheidszorgorganisaties over Integrale Vroeghulp.

notitie jgz interviews

Deze achtergrondnotitie is een uitwerking van de interviews die in het najaar 2014  gehouden zijn onder JGZ zorgorganisaties ter illustratie van inspirerende voorbeelden voor de handreiking 'Jeugdgezondheidszorg en Integrale Vroeghulp: samen sterk'. Een handreiking effectieve samenwerking voor jonge kinderen met ontwikkelingsachterstanden als gevolg van een beperking.

In deze notitie wordt verwezen naar praktijkvoorbeelden, factsheets en documenten die te lezen zijn op de community Integrale Vroeghulp, in het dossier JGZ.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: