Handreiking Integrale Vroeghulp voor gemeenten

Hoe organiseer ik als gemeenten goede zorg voor kwetsbare kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand

handreiking IVH voor gemeenten

Meestal groeien jonge kinderen gezond en gelukkig op. Maar soms is dat niet het geval. Er gaat iets niet goed, maar wat is er precies aan de hand? De ouders zoeken naar antwoorden, maar waar vinden ze die?

Voor goede diagnostiek en zorg aan kwetsbare kinderen van nul tot zeven jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, die wordt veroorzaakt door een beperking, gedragsproblemen en/of een chronische ziekte zijn er de netwerken voor integrale vroeghulp.

Deze netwerken zijn speciaal ingericht voor kinderen met meervoudige complexe vragen, de zogenaamde 'puzzelkinderen'. Lokale hulp vanuit wijkteams of CJG is voor deze kinderen niet genoeg. Een groot deel van de multidisciplinaire expertise die zij nodig hebben, kan vaak ook alleen op bovenregionaal niveau georganiseerd worden. Dit netwerk bestaat uit deskundigen uit verschillende disciplines, zoals een kinderarts, kinderrevalidatiearts, kinderpsycholoog, gedragsdeskundige en experts vanuit het onderwijs.

Door inzet van het netwerk krijgt het kind snel de juiste zorg en ondersteuning. Dat voorkomt ernstigere problemen en het verlaagt uiteindelijke de zorgkosten. De kosten voor integrale vroeghulp zijn relatief laag, maar het belang is groot.

Met deze handreiking geven we aan hoe gemeenten aan de slag kunnen met het opzetten van effectieve Integrale Vroeghulp. En hoe ze kunnen gebruik maken van de expertise en inzet van de regionale netwerken Integrale Vroeghulp.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: