Boek: "Ik ben gewoon bijzonder"

voorkant boekjeInspelen op de behoefte van ouders, verbindingen leggen, adviseren en begeleiden:dat is wat Stichting Vroeghulp Rotterdam al ruim 12½ jaar doet. Deskundige zorgcoördinatoren ondersteunen ouders met jonge kinderen bij het vinden van de weg in een voor hen onbekende wereld van de zorg, die veelal als een doolhof wordt ervaren. Deze begeleiding vindt meestal plaats in combinatie met een multi-disciplinair advies van het team Vroeghulp. Dit team van deskundigen op ieder deelgebied van de kinderontwikkeling bespreekt samen met ouders hun hulpvraag en geeft advies welke stappen zij het best met hun kind – en ondersteund door de zorgcoördinator – kunnen zetten.

Grote gevolgen
Wanneer je als ouder wordt geconfronteerd met een ontwikkelingsprobleem bij je kind, heeft dat onherroepelijk gevolgen voor jezelf en je gezin. Ouders horen daarom als regisseur in het leven van hun kind aan tafel te zitten en hebben behoefte aan afstemming van adviezen binnen èn buiten de muren van de behandelende instanties in samenhang met de behoeften van hun gezin. Er wordt rondom hun kind veel van hen gevraagd. Ze moeten vaak hun verhaal opnieuw vertellen, aan veel criteria voldoen en krijgen te maken met wachtlijsten. De coördinatie hiervan vraagt tijd, die vaak op gespannen voet staat met de zorg voor hun gezin en hun werk. Ouders willen niets liever dan vooruit geholpen worden, maar missen daarbij iemand die de lijnen verbindt, die ondersteunt bij wat ze moeilijk vinden, die informatie en advies kan geven en die op de hoogte is van het netwerk.

In ieders belang
Stichting Vroeghulp Rotterdam streeft ernaar dat kinderen zo jong mogelijk worden aangemeld, dat ouders zo min mogelijk hoeven te ‘shoppen’, teleurstellingen of keuzefouten hoeven te ervaren en zelf het tempo van hun eigen proces kunnen bepalen. Wat in 1997 aanleiding was voor de oprichting van de stichting, geldt vandaag de dag nog steeds voor de samenwerkende kernorganisaties: dit werk is in het belang van kinderen en ouders, maar ook in belang van de organisaties en het netwerk om hen heen. We moeten zorgen dat er optimaal wordt samengewerkt, dat expertise en informatie ruimschoots beschikbaar zijn en dat de keten aansluit op de behoeften van ouders en kinderen.

Vroeg, Voortdurend en Integraal
In de periode 2008-2011 heeft Stichting Vroeghulp Rotterdam als één van de elf pilotregio’s meegedraaid in een landelijk Transitieprogramma voor de Langdurige Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): ‘Vroeg, Voortdurend en Integraal’ (VVI). Met behulp van een samenhangende keten van zeven bouwstenen beoogt dit project bovenop de bestaande methodiek en infrastructuur van de Integrale Vroeghulpregio’s de ketensamenwerking op het gebied van zowel zorg als onderwijs rond jonge kinderen met een ontwikkelingsprobleem te verbeteren. In Rotterdam Rijnmond hebben we dankzij dit project extra aandacht kunnen besteden aan de verbeterpunten op het gebied van Vroege signalering, de verbinding tussen Zorg & Onderwijs en Ketensamenwerking.

In dit jubileumboek staan kinderen en ouders centraal. Hun verhalen maken duidelijk waar de afgelopen twee jaar dankzij het project VVI de aandacht naar is uitgegaan. Aan de hand van tien deelprojecten vertellen hun verhalen wat er in Rotterdam Rijnmond voor ouders met kinderen van nul tot zeven is opgezet, verbeterd of welke zorgpunten nog steeds onze aandacht vragen.

Het boek "Ik ben gewoon bijzonder" is hier te downloaden.

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: