Stichting Vroeghulp Rotterdam Rijnmond

De Integrale Vroeghulp in Rotterdam is ondergebracht onder Stichting Vroeghulp Rotterdam. Het bestuur van het samenwerkingsverband van IVH Rotterdam Rijnmond bestaat uit de kernorganisaties: Rijndam revalidatiecentrum, MEE Rotterdam Rijnmond, Pameijer, ASVZ, Stek organisatie voor jeugdhulp, adviseur en een vrijwillig ouderlid.
Er is een klankbordgroep met de volgende partners: Kernorganisaties, Koninklijke Auris Groep, Koninklijke Visio, Centrum voor Jeugd en Gezin, Bride, Lucertis, Koninklijke Kentalis, de Medeklinker, GGD, manager Stichting Vroeghulp en een vrijwillig ouderlid.

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: