IVH Arnhem, Nijmegen, Tiel

Integrale Vroeghulp Arnhem, Nijmegen & Tiel is onderdeel van MEE Gelderse Poort. IVH is in deze regio een goed voorbeeld van effectieve samenwerking tussen ketenpartners, waaronder de Centra voor Jeugd en Gezin, de sociale wijkteams en het speciaal onderwijs. Alle samenwerkende organisaties: revalidatie, ziekenhuizen, thuiszorg, BOSK, GGD, peuterspeelzalen, MEE Gelderse Poort, gehandicaptenzorg en jeugdpsychiatrie spannen zich in om een multidisciplinaire samenwerking en uitvoering mogelijk te maken.

 

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: