Integrale Vroeghulp voor verwijzers

Kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand zijn geholpen als hun problematiek zo snel mogelijk wordt gesignaleerd. Tegelijk geldt dat die problematiek in een vroeg stadium nog diffuus is en vaak meervoudig. Kinderen en ouders lopen gevaar van de ene deskundige naar de andere deskundige instantie te worden doorgestuurd. Vragen blijven onbeantwoord, antwoorden ongrijpbaar.

Integrale Vroeghulp bundelt kennis en ervaring van alle professionals binnen de keten van zorg en onderwijs. In die multidisciplinaire aanpak komen we sneller tot oplossingen:

  • Gerichte diagnostiek op hulpvraag van ouders.
  • Ouders krijgen begeleiding en ondersteuning.
  • De ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd met gerichte, bewezen succesvolle programma’s.
  • Eén samenhangend plan voor het hele gezin.
  • Gedragsproblemen kunnen zo worden voorkomen.

Samenwerking
De Integrale Vroeghulp bestaat uit een landelijk dekkend netwerk van regionale samenwerkingsverbanden. In de Integrale Vroeghulpregio’s wordt samengewerkt door in ieder geval de regionale MEE-organisatie, de sector kinderrevalidatie en de sector voor zorg voor kinderen met een verstandelijke handicap. Deze organisaties zitten tenminste ook in de teams waar kinderen die zijn aangemeld worden besproken. Naast deze organisaties vinden we in de samenwerkingsverbanden per regio verschillend ook diverse andere zorginstellingen, zelfstandige hulpverleners, scholen, jeugdzorg, GGZ-instellingen, thuiszorginstellingen enz. Door een goede en brede samenwerking komen kinderen eerder en beter op de juiste plek, waardoor veel problemen en kosten voorkomen kunnen worden. De samenwerking in de regionale netwerken worden gecoördineerd door de MEE-organisaties.

Als professional geïnteresseerd?
Bent u als professional geïnteresseerd in het netwerk Integrale Vroeghulp bij u in de buurt, klik dan door naar onze postcodezoeker die aangeeft waar u in de regio terecht kunt.

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: