Bouwsteen 4: Informatie, advies en trajectbegeleiding

Integrale Vroeghulp en haar partners hebben een loketfunctie waar ouders informatie en advies kunnen krijgen. Bij In Integrale Vroeghulp komen ouders van kinderen met een complexe hulpvraag. Door de complexiteit zijn zij meestal niet zelf in staat de hulpverlening overzichtelijk te houden. Deze ouders kunnen een beroep doen op casemanagement of langdurige trajectbegeleiding.

De kwaliteitsindicatoren bij bouwsteen 4 zijn te vinden in de publicatie:Kader voor meten en weten.

Dossier Casemanagement

In de Kennisbank van de Community IVH vindt u praktijkvoorbeelden behorende bij deze bouwsteen in het Dossier 'Casemanagement'. U kunt ook zelf praktijkvoorbeelden toevoegen en kennis delen!

Doet u ook mee!
Deel zelf praktijkvoorbeelden in de Community IVH. Iedereen die lid is het van Platform Integrale Vroeghulp kan informatie toevoegen aan de kennisbank of een van de dossiers!

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: