Vroegsignalering

Het vroeger signaleren van kinderen met een beperking om op tijd diagnostiek, zorg en ondersteuning te bieden, zodat de ontwikkeling van het kind optimaal gestimuleerd wordt en gedragsproblemen worden voorkomen.

In algemene zin is de ambitie dat de leeftijd van ‘vinden’ tussen nul en twee jaar ligt. Wanneer de problematiek zich pas openbaart wanneer een kind in het basisonderwijs start, houdt deze ambitie in dat kinderen zo snel mogelijk vanuit het onderwijs worden doorverwezen. Binnen deze bouwsteen zijn de volgende aspecten aan de orde:

  • wat zijn vindplaatsen?
  • wat zijn instrumenten die de werkwijze van vroegsignalering versterken?
  • waar kan samenwerking en verwijzing worden verbeterd?

De kwaliteitsindicatoren bij bouwsteen 1 zijn te vinden in de publicatie: Kader voor meten en weten.

Dossier Vroegsignalering

In de Kennisbank van de Community IVH vindt u praktijkvoorbeelden behorende bij deze bouwsteen in het Dossier Vroegsignalering. U kunt ook zelf praktijkvoorbeelden toevoegen en kennis delen!

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: