Belang Integrale Vroeghulp erkend

24 november 2014

brief stas nov. 2014In september 2014 heeft de taskforce haar zorgen over de continuïteit van Integrale Vroeghulp geuit naar VWS en de VNG. Gelukkig deelt staatssecretaris Van Rijn het belang van Integrale Vroeghulp met ons, ook in het nieuwe stelsel van de jeugdzorg. Dit liet hij weten in een reactie op onze brief.

De zorgen die wij hadden geuit over onder andere het ontbreken van inkoopafspraken, is een herkenbare onzekerheid van VWS. Deze onzekerheid geldt voor de hele zorgsector; een aantal regio’s waarin al contracten zijn gesloten uitgezonderd. In een brief aan de Tweede Kamer van31 oktober 2014, blijkt dat bijna de helft van de gemeenten het ijkmoment van 1 november heeft gehaald. De overige gemeenten verwachten in de loop van november inkoopcontracten te tekenen. Begin december is een beter beeld te geven van de werkelijke stand van zaken. Dit geldt ook voor de inrichting van de toegang.

Inmiddels hebben veel gemeenten afspraken gemaakt met MEE-organisaties. De afspraken gaan over de coördinatie van Integrale Vroeghulp en het casemanagement voor deze gezinnen met kinderen met ontwikkelingsachterstanden als gevolg van een beperking. Hoe deze afspraken concreet zullen gaan worden ingevuld, zal de komende maanden duidelijker moeten gaan worden.

De staatssecretaris neemt onze signaleren serieus. Om een beter beeld te krijgen van de stand van zaken van Integrale Vroeghulp, is nu een vraag meegenomen in de transitiemonitor die uitgezet is en wordt onder gemeenten. Met de VNG hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden over het borgen van de continuiteit van IVH. De komende tijd zal intensiever samengewerkt worden.

Hier is de brief van ministerie van VWS te downloaden.

« terug naar nieuwsoverzicht

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: