Hoe werkt Integrale Vroeghulp?

  • Jij als ouder meldt je telefonisch aan. Meestal kan dit via het wijkteam in jouw gemeente of wijk, via het consultatiebureau of via het directe nummer van het IVH team in jouw regio.
  • Een van de teamleden van het wijkteam of van IVH komt bij jou thuis ter verheldering van jouw vragen. Deze persoon blijft gedurende het traject je contactpersoon, ofwel je trajectbegeleider.
  • Met jouw toestemming wordt informatie opgevraagd bij derden. Bijvoorbeeld bij de peuterspeelzaal, de kinderarts of het consultatiebureau.
  • Je kind wordt besproken; er wordt in overleg met jou een plan van aanpak opgesteld. Indien nodig wordt er een onderzoek verricht.
  • Je zet, samen met de trajectbegeleider, het plan van aanpak in gang. De hulp rondom jouw kind wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
  • De begeleiding vanuit Integrale Vroeghulp of het expertise team jonge kind wordt beëindigd als je hulpvraag is beantwoord.
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: