Een goed afgewogen schoolkeuze voor Rick

speelgoedblokkenBegin 2011 publiceerde Integrale Vroeghulp Noord Holland Noord een boekje dat de succesvolle samenwerking een ontwikkelingsprobleem in beeld bracht. Aan de hand van twee casussen kwam een breed scala aan medewerkers uit zowel de zorg als het onderwijs aan het woord. Het boekje heeft tot doel anderen uit de zorg of onderwijs te stimuleren (nog meer) in de samenwerking rond deze doelgroep te investeren.

Opvallend gedrag
Als Rick wordt aangemeld bij Integrale Vroeghulp, vertoont hij typisch gedrag op de peuterspeelzaal. Hij schreeuwt, is soms agressief en bonkt met beide vuisten op de muur. Rick sorteert graag alle blokken op kleur en herhaalt dit keer op keer. Praten doet hij nauwelijks en hij zoekt geen contact met andere kinderen. Hij kan bouwen als de beste, maar laat niet zien dat hij daar trots op is.

Doorverwijzen met vertrouwen
De peuterleidsters maken zich al een tijdlang zorgen om Rick. Ze zijn blij dat ze zijn moeder naar Integrale Vroeghulp kunnen doorverwijzen. Het is voor hen een herkenbare voorziening met gebundelde deskundigheid, waar ze een ouder met vertrouwen naartoe kunnen doorverwijzen.

Niet alleen
Voor Ricks moeder is het best moeilijk om van de peuterleidsters te horen dat Rick zich anders ontwikkelt. Wanneer de consulent Integrale Vroeghulp voor een intakegesprek bij haar langskomt, voelt ze zich gesteund. Er zijn mensen die haar zorgen delen, die met haar mee willen kijken, haar ondersteunen en kunnen uitzoeken wat voor Rick het beste is. Ze staat niet meer alleen. Rick wordt door een psycholoog tijdens een ochtend bij de peuterspeelzaal geobserveerd en hij wordt getest. Na een aantal gesprekken met de consulent Integrale Vroeghulp, wordt moeder uitgenodigd voor een bespreking van het kernteam.

Een goed afgewogen advies
Bij de kernteambespreking zijn de peuterleidster, een logopedist en een fysiotherapeut aanwezig. Ook de intern begeleidster van de nabijgelegen basisschool is aangeschoven. Er wordt goed naar moeder geluisterd en alle deskundigen delen open en eerlijk de bevindingen en mogelijkheden voor Rick. Sommigen hebben twijfels, maar er zijn ook kansen. De intern begeleidster heeft met haar team en de kleuterjuf gesproken en zij zien het zitten. Rick krijgt een kans op de reguliere basisschool. Dankzij een rugzakje krijgt hij en zijn juf extra begeleiding tijdens moeilijke momenten. Intern begeleider: “De meerwaarde van de samenwerking met Integrale Vroeghulp is dat het onderwijs nu niet als paard achter de wagen wordt gespannen. We kijken samen van tevoren naar wat een kind nodig heeft en of school dat kan bieden. Dat is de juiste insteek, want ieder kind moet op een fijne manier naar school kunnen gaan.”

Deze casus is ontleend uit De regio centraal, regio Noord Holland Noord. Deze casus is ook hier in een PDF te downloaden.

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: