Goudvisje Marnix kan zich nu ontwikkelen

autotjesIntegrale Vroeghulp/Poli Goudvis is een multidisciplinair team voor advies en coördinatie van hulp aan jonge kinderen (tot 7 jaar) met bijzonderheden in de ontwikkeling. In het team werken onder andere kinderartsen, revalidatieartsen, gedragswetenschappers,pedagogisch medewerkers en maatschappelijk werkers. In één uur tijd wordt een kind achtereenvolgens door drie disciplines onderzocht en krijgen de ouders een advies voor het te volgen traject. Psycholoog: “Het succes van de Goudvispoli zit vooral in de snelheid waarmee gezinnen duidelijkheid krijgen over wat er mogelijk aan de hand is en het te volgen traject of behandelwijze. Het gezin hoeft niet onnodig allerlei loketten af te lopen en door maanden van onzekerheid heen.”

Er is iets aan de hand
Marnix is de op één na jongste uit een gezin met vijf jongens. Zijn één na oudste broer heeft een verstandelijke beperking. Marnix groeide zonder veel problemen op. Alleen zijn taal-spraakontwikkeling bleef wat achter. Daarvoor bezocht hij een logopediste. Toen dat onvoldoende bleek te helpen, werd hij doorverwezen naar een spraaktaal -spreekuur. Hij kreeg buisjes en daarmee leek het probleem in eerste instantie opgelost.

In korte tijd duidelijkheid
Moeder Sandra: “Ik was ervan overtuigd dat er meer met Marnix aan de hand was. Er was gewoon iets. Zijn gedrag verslechterde en hij werd steeds minder goed te sturen. Bij de Goudvis(poli) werd Marnix in drie keer twintig minuten onderzocht. De kindgerichte en vriendelijke benadering was een verademing. Ik voelde me begrepen en er werd veel breder naar Marnix’ gedrag en de oorzaak ervan gekeken. Voor ons was het prettig om snel duidelijkheid te hebben, ook al was het heftig om zoveel vragen in zo’n korte tijd te moeten beantwoorden.”

Marnix kan zich nu ontwikkelen
Inmiddels gaat Marnix met veel plezier naar het Medisch Kleuter Dagverblijf (MKD). Er is een vermoeden van PDD NOS, maar hij heeft nog geen diagnose. Voor zijn moeder is het belangrijkste dat hij nu intensief begeleid wordt en zich kan ontwikkelen. “Het MKD heeft veel hulpvormen onder één dak. Ik zie hem groeien en ben ook blij dat ik nu zelf tijd heb om bij te komen, voor één van de andere kinderen of een boek lezen.”

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: