In gesprek met de moeder van Wassim

Farida kwam via het consultatiebureau bij Loket Vroeghulp. Haar zoon Wassim kon op twee-jarige leeftijd nog niet praten en had eetproblemen. Farida vond het heel fijn dat het Loket Vroeghulp haar vrij liet in het maken van keuzes. Ze kon kiezen voor een psycholoog of voor het Dagcentrum Vroegtijdige Interventie (DVI). Ze werd doorverwezen en na een paar maanden bleek het ernstiger dan gedacht. Farida heeft geleerd door de ogen van Wassim te kijken i.p.v. door haar eigen ogen. Ze ziet dat Wassim gelukkig is op het DVI.

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: